9/30/2008

КтМС-ийн хичээлийн хуваарьТехник хангамж
Математик
Програм хангамж
Менежмент

Жич: Хичээлийн хуваарь заримдаа бага зэрэг өөрчлөгдөж болох тул үүнээс гарч болох "хохирлын" хариуцлагыг би хүлээхгүй. Энэ зургуудыг зөвхөн сайн дурын үндсэн дээр энд тавьсан болно (өөрөөр хэлбэл хуваарь өөрчлөгдөх бүрд би энэ зургуудийг шинэчлэх албагүй, гэхдээ энэ хуваарь нэг их өөрчлөгдөхгүй болов уу).