1/02/2009

Шинэ оны мэнд

Нийт ард түмэндээ шинэ оны мэнд.
Шинэ оноо сурлага хөдөлмөрийн өндөр амжилтаар дүүрэн угтаарай