12/02/2010

Сорил - 2

15-р долоо хоногийн хагас сайн өдөр буюу 2010 оны 12 сарын 11-нд 14.00 цагаас Сорил-2-ыг авна. Анги хуваарилалтыг удахгүй энэ блог дээр гаргана.

No comments: