12/12/2010

Пүрэв гаригийн 6-р цаг дээр суудаг оюутнуудын 70 оноо16-р долоо хоногийн 5 дахь өдрөөс өмнө элдэв орхигдсон оноо байвал ирж сануулна уу.

No comments: